Retstolkning

Tolkning i retten foregår som regel som en kombination af simultantolkning og konsekutiv tolkning

Når tolkebrugeren afgiver forklaring, tolkes der konsekutivt og hørbart, det vil sige, at tolkebrugeren siger noget på sit eget sprog, hvorefter tolken oversætter til dansk. Tolken oversætter også spørgsmål fra dommeren og parternes advokater fra dansk til det pågældende fremmedsprog.

Mens advokaterne procederer, tolkes der simultant for brugeren eller brugerne som hvisketolkning, med eller uden brug af tolkeanlæg.

Jeg har mere end tyve års erfaring med retstolkning ved:

  • Byretterne
  • Østre Landsret
  • Højesteret
  • Fogedretten
  • Sø- og Handelsretten (voldgift)