Konsekutiv tolkning

”Konsekutiv” betyder efterfølgende. Det kan gøres på flere måder:

Ved afhøring i retten foretrækkes det som regel, at den afhørte siger noget på sit eget sprog og derefter holder en pause, mens tolker oversætter.

Ved foredragstolkning eller ved møder foretrækkes det nogle gange, at taleren holder et lidt længere indlæg, hvorefter tolken fremholder indlægget på målsproget på baggrund af noter. Det kalder man også foredragstolkning.