Om Translatørbureauet Eunike Hansen

Jeg blev beskikket som statsautoriseret translatør og tolk i engelsk i 1992 og har betjent kunderne på fuld tid siden 1996. Kernekompetencen er juridisk oversættelse og tolkning.

Kvalifikationer

Jeg blev færdig som kandidat i oversættelse og tolkning i engelsk fra CBS i 1992, hvorefter jeg blev beskikket som translatør og tolk af det relevante ministerium. Kandidatgraden opnås på baggrund af 6 års studier, hvoraf de sidste 8 semestre blandt andet omfattede undervisning i følgende fagområder:
  • Juridisk oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt
  • Baggrundsviden om forskellige retssystemer (civilretten, common law)
  • Studier af forskellige retsområder med sammenligninger mellem England, Danmark og USA, fx personret, familieret, arveret, ejendomsret, aftaleret, trusts, selskabsret, erhvervsret
  • Oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt af økonomiske tekster, herunder inden for områderne forsikring, bankvæsen og regnskab
  • Baggrundsviden om de finansielle systemer i de relevante lande
  • Konsekutiv og simultantolkning i praksis
  • Teknisk oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt

Erhvervserfaring

Egen oversætter- og tolkevirksomhed
1996 til i dag
Eksempler på opgaver:
Beskikkelse som censor på BA og Kandidatniveau
2018 til i dag
Kontrakt med EU-Domstolen om freelance oversættelse
2017 til i dag
Tolkning for det amerikanske revisortilsyn (PCAOB) under deres inspektion af større revisionsfirmaer i Danmark
2016 & 2018
Oversætter hos en af Danmarks største banker i spidsbelastningsperioder 2012 til 2015
2012 til 2015
København:
Undervisning af korrespondenter og bachelorer på CBS
1992 til 1999
Translatør hos et af nordens største advokatfirmaer
1992 til 1996
L.M. Ericsson, engelsk undervisning af ingeniører
1990 til 1992
Berlitz, dansklærer
1989
Hamborg:
Forskellige sekretærstillinger (dansk, engelsk, tysk) hos advokatfirmaer og i turistbranchen
1987 til 1989
London:
Korrespondent på Den Kgl. Danske Ambassade, London (delvis selvstændige opgaver i handelsafdelingen og den konsulære afdeling)
1981 til 1987

Løbende videreuddannelsese liste over kurser

Medlemskaber

  • Medlem af brancheforeningen Danske Translatører siden 1992, medlem af bestyrelsen fra 2015 til 2021
  • Optaget på Rigspolitiets tolkeliste som tolk nr. 1273 i 1992

Personlige værdier

Passion for sproglig kvalitet, loyalitet, personlig integritet, engagement, pålidelighed

Du kan trygt overlade oversættelsen af komplicerede tekster til mig. Ved større opgaver har jeg samarbejdspartnere, som alle er translatører og personligt kendt af mig. Og jeg tjekker og kvalitetssikrer alt. Min professionelle ansvarsforsikring har aldrig været brugt.