statsautoriseret translatør

Hvad er en statsautoriseret translatør?

Titlen ”statsautoriseret translatør” (eller blot ”translatør”) var indtil ophævelsen af translatørloven i januar 2016 en beskyttet titel, som kun måtte benyttes af personer, som var beskikket af Erhvervsstyrelsen. Beskikkelsen kunne kun opnås på baggrund af en kandidatgrad i tolkning og oversættelse samt opfyldelse af en række strenge krav.