Kompetenceområder

Juridiske tekster

 • Erhvervs- og selskabsret (fx ejeraftaler, hensigtserklæringer, moderselskabsgarantier, stiftelsesoverenskomster, vedtægter, fuldmagter, forhandlerkontrakter, fortrolighedsaftaler, tegningsudskrifter, samarbejdsaftaler, direktørkontrakter)
 • Obligationsret (fx køb, erstatning, aftaler, gældsbreve, produktansvar, lejeaftaler, entrepriser)
 • Ejendomsret (fx skøder, tinglysning, pantebreve)
 • Person-, familie og arveret (fx ægtepagter, vielsesattester, skilsmissebevillinger, adoptionsbevillinger, fødselsattester, dåbsattester, forældreansvarsaftaler, testamenter, dødsattester, dødsbobehandling, skifteretsattester, bodelingsoverenskomster)
 • Immaterialret (fx patentansøgninger, patentbeskrivelser, varemærkeansøgninger, brugsmodeller, mønsterrettigheder)
 • Strafferet (fx domme, anklageskrifter, politirapporter, retsanmodninger, forkyndelser)
 • Insolvens og konkurs
 • Persondatalovgivningen (fx databehandleraftaler)
 • EU-ret (fx præjudicielle forelæggelser) (oversætterkontrakt med EU-Domstolen)
 • Diverse attester & beviser (fx kørekort, pas, eksamensbeviser, registreringsattester, sundhedskort)

Finansielle tekster

 • Årsrapporter, selskabsmeddelelser, aktieanalyser

Andre kundevendte tekster