Priser

Det giver ikke mening at operere med faste honorarer, da fastsættelsen af honoraret afhænger af mange forskellige faktorer, herunder:

  • Kildetekstens beskaffenhed og format
  • Kundens forventninger til kvaliteten
  • Formålet og modtageren
  • Ressourcerne: tiden, budgettet, det tilgængelige referencemateriale

Jeg beder derfor altid om at se teksten, inden jeg afgiver et tilbud, helst i Word.

Det er vigtigt at huske på, at når du får en oversættelse, som er foretaget af en uddannet translatør, betaler du ikke primært for et bestemt antal linjer eller ord, som er tilfældet ved maskinoversættelser. Du betaler for viden og ekspertise på samme måde, som når du engagerer en revisor eller en advokat.

Du kan dog i mange tilfælde opnå en mere fordelagtig pris ved at indgå en samarbejdsaftale.