Inden du sender en tekst til oversættelse, kan du med fordel overveje følgende – og gerne i samråd med translatøren:

  • Tiden: Har du afsat tid til oversættelsen i din projektplanlægning og bestilt oversættelsen i god tid – så får du det bedste produkt
  • Målgruppen: Hvem skal bruge teksten og hvad er deres forudsætninger
  • Omfanget: Overvej om du har brug for at få oversat hvert eneste ord eller om du kan nøjes med et resume eller en del af teksten – der kan være mange penge at spare
  • Format: Hvis du kan sende teksten i Word, kan der tælles mere nøjagtigt op, og den kan behandles i en oversættelseshukommelse (ring og hør nærmere). Det kan betyde besparelser
  • Bekræftede oversættelser: Hvis en tekst skal bekræftes, er det værd at undersøge, om modtageren kræver originale dokumenter eller om det er tilstrækkeligt med kopier
  • Kontaktperson: Kan du stille en kontaktperson med specialviden til rådighed? Spørgsmål fra translatøren er med til at sikre et optimalt produkt
  • Korrektur: Hvis teksten efterfølgende skal lægges på nettet eller trykkes, kan det betale sig med en ekstra korrekturlæsning efter opsætning i det nye medie. Det ville jo være spild af ressourcer, hvis kladden var perfekt, men det endelige produkt er fyldt med fejl.

Ring og hør nærmere hvis du er i tvivl om noget

3259 9544