Persondatapolitik

1. GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af persondata beskriver, hvordan Translatørbureauet Eunike Hansen (“virksomheden”, “os”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside (“www.eunike.dk”).

1.2 Vi har altid haft meget høje krav til beskyttelse af persondata. Vi indsamler ikke data om dig, udover dem, som du selv aktivt indtaster eller på anden måde oplyser os om. Vi deler ikke data med andre parter, udover hvad der er nødvendigt for at foretage oversættelser, hvilket du kan læse nærmere om nedenfor. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dine data til tredjeparter.

2. HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL?
2.1 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring: Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, branche, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse det.

2.1.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.2 Når du bestiller en oversættelse eller anden ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

2.2.1 Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.3 Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

2.3.1 Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. MODTAGERE AF PERSONDATA
3.1 Vi deler udelukkende dine persondata med tredjeparter, når det er nødvendigt for at udføre den opgave, du har bestilt. Det kan være translatører, som er underleverandører af oversættelser eller sprogrevision. Det kan også være revisorer eller databehandlere, som hoster vores hjemmeside.

3.2 Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler persondata på vores vegne.

4. HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONDATA
4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

4.2 Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

4.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

5. DINE RETTIGHEDER
5.1 Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

5.2 Retten til indsigt

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af persondata og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine persondata, skal du sende en skriftlig anmodning til translator@eunike.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.3 Retten til berigtigelse

5.3.1 Du har ret til at få urigtige persondata om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.4 Retten til sletning

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine persondata slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine persondata.

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6 Retten til indsigelse

5.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata med henblik på direkte markedsføring.

5.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine persondata, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

5.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af persondata, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

5.8 Retten til at klage

5.8.1 Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. KONTAKTOPLYSNINGER
6.1 Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte:

Translatørbureauet Eunike Hansen

Telefon: 2149 3222 / 3259 9544

E-mail: translator@eunike.dk

CVR-nr. 14 70 77 78

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
7.1 Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil den nye version af persondatapolitikken være tilgængelig på www.eunike.dk.

København, 25. maj 2018