Simultantolkning

”Simultan” betyder samtidig. Tolken oversætter samtidig med, at personen taler.
Ved konferencer foregår det som regel i kabine. I en retssal og andre steder kan det foregå som hvisketolkning, med eller uden hvisketolkeanlæg.