retsgyldighed i udlandet

Legaliseringsproceduren blev ændret den 3. juli 2017, således at oversatte dokumenter først skal forsynes med en påtegning hos en notar eller Dansk Erhverv, der bekræfter identiteten på den person, som underskriver oversættelsen. Efterfølgende forsyner Udenrigsministeriet det oversatte dokument med en apostille, hvorved dokumentet opnår retsgyldighed i forhold til udlandet.