Translatørbureauet Eunike Hansen

Jura

 

 

Criminal law & procedure

Danske Translatører

2013

Kursus i dansk strafferet og straffeproces

Danske Translatører

2013

Kriminalregisteret

Danske Translatører

2010

Juridisk Informationssøgning

Danmarks Biblioteksskole

2007

Licitation

Danske Translatører

2006

Masterclass, jura

Copenhagen Business School

2006

Contract law

London Polytechnic

2005

Handel med fast ejendom i Storbritannien og Danmark

Danske Translatører

2005

Arv & testamente

Danske Translatører

2004

Commercial & Corporate Law

London Polytechnic

2004

Retstolkning

DanskeTranslatører

2003

Woolf Reforms

Danske Translatører

2001

Konkurs og anden insolvensret

Erhvervssprogligt Forbund

1997

 

 

 

Finans

 

 

Finansiel rapportering og selskabslovgivning

Danske Sprogseminarer

2010

Årsrapporter II

Danske Translatører

2003

Årsrapporter I

Danske Translatører

2002

 

 

 

Diverse emner

 

 

Strategisk kommunikation

Brand Universe

2014

Engelsk som koncernsprog

Copenhagen Business School

2010

Sproglig Branding – indføring af sprogpolitik

Danske Sprogseminarer

2010

Forsikring

Danske Translatører

2007

Style & editing

Danske Translatører

2006

Introduction to print journalism

London College of Printing

1999

 

 

Min ekspertise er din