Translatørbureauet Eunike Hansen

Jeg oversætter inden for nedenstående områder:

Juridiske tekster

  • Agentaftaler, aktionæraftaler, ansættelseskontrakter, attester, bekendtgørelser, bodelingsoverenskomster, domme, due diligence, duplikker, dødsattester, dødsbobehandling, dåbsattester, eksamensbeviser, fuldmagter, forhandlerkontrakter, forkyndelser, forretningsordener, fortrolighedsaftaler, fødselsattester, hensigtserklæringer, kendelser, klageafgørelser, konkursretlige dokumenter, kontrakter, kørekort, moderselskabsgarantier, mødereferater, optionsaftaler, patentansøgninger, patentbeskrivelser, processkrifter, registreringsattester, registerudskrifter, replikker, sagsakter, samarbejdsaftaler, selskabsretlige dokumenter, selskabsvedtægter, separationsbevillinger, skatteretlige dokumenter, skifteretsattester, skilsmissedomme, skøder, slutsedler, stiftelsesoverenskomster, stævninger, svarskrifter, tegningsudskrifter, testamenter, tinglysningsdokumenter, tvister, uddannelsesbeviser, varemærkeansøgninger, varemærkebeskrivelser, vedtægter og vielsesattester.

Finansielle tekster

  • Årsrapporter, selskabsmeddelelser, aktieanalyser.

Andre kundevendte tekster

  • Hjemmesider, kundebreve, brochurer, jubilæumsbøger, reklametekster.

Min ekspertise er din