Translatørbureauet Eunike Hansen

Translatørernes største problem er måske, at ingen ved, hvem de er, og hvad de laver. Og nu finder folk måske aldrig ud af det, for translatørerne er ved at blive afskaffet – nærmest ved en skrivebordsmanøvre!

»Translatør« er en beskyttet titel, og indehavere af titlen er de eneste, som må stemple oversættelser af vigtige dokumenter, som for eksempel vielsesattester og eksamensbeviser, således, at de har retsgyldighed i udlandet.

Beskikkelsen opnås på baggrund af en uddannelse i oversættelse af fagsproglige tekster (juridiske, tekniske og økonomiske) på kandidatniveau og er både en garanti for personens uddannelsesmæssige kvalifikationer og personlige vandel.

Allerede i 2008 blev der stillet forslag om at afskaffe translatørerne, men det bortfaldt, da der rejste sig en storm af protester i høringssvarene. Det blev anført, at »(..) autorisationsordningen for translatører og tolke (..) bidrager til at sikre gennemsigtighed og kvalitet på området«. Erhvervslivet og især advokater ser beskikkelsen som en pålidelig guide til identificering af kvalificerede udbydere af oversættelse og tolkning.

Erhvervsminister Henrik Sass-Larsen derimod, som selv er lidt uddannelsesfjern, mener, at sådan nogle specialister blot er en barriere for den frie konkurrence, og han gør derfor forsøget endnu engang. Denne gang på meget mere udspekuleret vis, så han ikke risikerer at blive bremset af eksperters forargede protester.

Han har nedsat en tværministeriel task force, som har barslet med en vækstpakke med 112 forslag, herunder afskaffelse af translatører. Partierne bliver indkaldt til forhandlinger bag lukkede døre, og da ingen jo kan have noget imod vækst, vedtages pakken uden videre af et flertal af partierne.

Forslaget medfører en del lovændringer, som der skal stemmes om, men afskaffelsen er egentlig en kendsgerning.

Under første behandlingen viste det sig, at der i mellemtiden var kommet massive protester fra såvel brugere som leverandører af oversættelsesydelser, og man kan mærke, at de har gjort indtryk på politikerne. De er i en frygtelig kattepine, for de vil jo ikke løbe fra aftalen, men på den anden side kan de godt se, at det vist var en forhastet og ufornuftig beslutning. Men det er for sent. De har sagt ja til pakken, og så fanger bordet.

Argumenterne har hele vejen igennem været fuldstændigt usaglige. Det er blevet fremført, at beskikkelsen var en barriere for vækst og konkurrenceforvridende. Det passer ikke. Den eneste barriere for at blive translatør er manglende færdigheder, og det bør sandelig også være en barriere, at man ikke er kvalificeret til at oversætte komplicerede dokumenter. Brugerne skal jo kunne stole på det produkt, de får.

At det er foregået på denne måde er en stor skam: for translatørerne, for erhvervslivet og for demokratiet. Men ingen af de gode argumenter har fået ministeren til at ryste på hånden.

Af Eunike Hansen,
Statsautoriseret translatør

Min ekspertise er din